Türkçe   English
 
 
 
geçmiş kongreler

"Küreselleşmenin Sonu?” başlığıyla 15-16-17 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen, Dördüncü Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne ait Bildiri Özetleri Kitabı için lütfen tıklayınız.

 

"Ekim Devriminin Yüzüncü Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş,  Uluslararası Sistem” başlığıyla 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen, Birinci Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne ait Bildiri Özetleri Kitabı için lütfen tıklayınız.

 

 “Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası” başlığıyla 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen, İkinci Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne ait Bildiri Özetleri Kitabı için lütfen tıklayınız.

 

 “Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla Etkileri” başlığıyla 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen, Üçüncü Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne ait Bildiri Özetleri Kitabı için lütfen tıklayınız.