önemli notlar

Kongreye katılım ücretsizdir.


Birden fazla yazarlı tebliğlerde katılım belgesi kongremizde misafir ettiğimiz katılımcılara verilecektir.


Kongreye kabul edilen tüm bildirilerin özetleri kitap olarak basılacaktır.


Kongrede sundukları bildirilerini tam metin olarak yayınlatmak isteyenlerin makaleleri, ilgili editör kurullarının ön değerlendirmesinin ve hakem süreçlerinin tamamlanmasının ardından, Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı* ya da Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi’nde** yayınlanabilecektir.
*Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı (Turkish Yearbook of International Relations) 1960 yılından bu yana yayınlanmakta ve TR Dizin, Index Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) endeksleri tarafından taranmaktadır. Bildirilerini bu dergide yayınlatmak isteyenlerin https://sbfdergi.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_tyearbook adresinden derginin yazım ve yayın kurallarını incelemeleri ve bu kurallar çerçevesinde hazırladıkları makalelerini ilgili tarihe kadar iletmeleri gerekmektedir.


**SBF Dergisi 1943 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanmakta ve Türkiye’nin akademik hayatına yön veren kaynaklar arasında yer almaktadır. SBF Dergisi TR Dizin, Index Islamicus, MLA - Modern Language Database endeksleri tarafından taranmaktadır. Bildirilerini SBF Dergisi’nde yayınlatmak isteyenlerin yazım ve yayın kurallarıyla ilgili olarak http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi adresini incelemeleri ve bu kurallar çerçevesinde hazırladıkları makalelerini ilgili tarihe kadar iletmeleri gerekmektedir.