Türkçe
 
 
 
önemli notlar

Kongreye katılım ücretsizdir.

 

Kongreye kabul edilen tüm bildirilerin özetleri kitap olarak basılacaktır.

 

Kongrede sundukları bildirlerini tam metin olarak yayınlatmak isteyenlerin makaleleri, ilgili editör kurullarının ön değerlendirmesinin ve hakem süreçlerinin tamamlanmasının ardından The Turkish Yearbook of International Relations (TYIR)*, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi** ve Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi’nden*** birinde yayınlanabilecektir.

 

 

 

*The Turkish Yearbook of International Relations, 1960 yılından bu yana yayınlanmakta ve EBSCO tarafından taranmaktadır. Bildirilerini TYIR’da yayınlatmak isteyenlerin http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_tyearbook adresinden derginin yazım ve yayın kurallarını incelemeleri ve bu kurallar çerçevesinde hazırladıkları makalelerini ilgili tarihe kadar iletmeleri gerekmektedir.


**SBF Dergisi 1943 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanmakta ve Türkiye’nin siyasi hayatına yön veren kaynaklar arasında yer almaktadır. SBF Dergisi, ULAKBİM, EBSCO, Index Islamicus ve ASOS Index tarafından taranmaktadır. Bildirilerini SBF Dergisi’nde yayınlatmak isteyenlerin yazım ve yayın kurallarıyla ilgili olarak http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi adresini incelemeleri ve bu kurallar çerçevesinde hazırladıkları makalelerini ilgili tarihe kadar iletmeleri gerekmektedir.


***Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (AAÇD), Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yılda iki kez yayınlanan ve ulusal ile uluslararası indekslerde taranan iki hakemli, bilimsel bir dergidir. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, ULAKBİM, World Political Science Abstracts, International Political Science Abstracts (IPSA) ve PAIS International tarafından da taranmaktadır. Bildirilerini Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi’nde yayınlatmak isteyenlerin yazım ve yayın kurallarıyla ilgili olarak http://ataum.ankara.edu.tr/avcalder.htmadresini incelemeleri ve bu kurallar çerçevesinde hazırladıkları makalelerini ilgili tarihe kadar iletmeleri gerekmektedir.