Türkçe   English
 
 
 
hakkında

 

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi V
Uluslararası Sistemin Yeni Krizi: COVID-19 Pandemisi

14-15 Ekim 2021

Ankara

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nin beşincisi “Uluslararası Sistemin Yeni Krizi: COVID-19 Pandemisi” başlığıyla 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 

Kofi Annan, çevre kirliliği, silahların yayılması, örgütlü suç, iklim değişikliği gibi tüm dünyayı somut bir şekilde etkileyen ve yalnızca çok taraflı ve uzun vadeli iş birliği ile üstesinden gelinebilecek olan sorunları ifade etmek için, “pasaportsuz sorunlar” kavramını kullanmıştır. Ancak Annan, kamu sağlığı alanında çalışan akademisyenlerin çok sayıda devleti etkileyecek bir salgını uzun zamandır bekliyor olmalarına rağmen, küresel salgınları bu sorunlar arasında düşünmemişti. Oysa dünya, COVID-19 salgınının hızla yayılmasıyla birlikte tam da "pasaportsuz sorun" olarak nitelendirilebilecek bir durumu 2020’nin ilk aylarından itibaren tecrübe etmeye başlamıştır.

 

Hayatın her alanını etkileyen COVID-19 pandemisinin uluslararası sistem ve toplum üzerinde de çok büyük etkileri olduğuna kuşku yoktur. Pandemi, ABD-Çin ticaret savaşları ile hız kazanan hegemonya mücadelesinden küresel ekonomiye, uluslararası örgütlerle ilgili eleştirilerden tek-taraflılık tartışmalarına, uluslararası güvenlik yaklaşımlarından insan haklarının korunmasına kadar çok geniş bir alanı etkilemiştir. COVID-19 salgını, sınırları aşan “pasaportsuz” bir sorun olmasına rağmen salgınla mücadele tüm dünyada ulusal düzeyde yürütülmüştür. Bunun sonucunda da bir taraftan devletlerin temel hizmetlerini yürütmede yaşadığı aksaklıklar, ulusal sağlık sistemlerinin yeterliliği gibi hususlar tartışmaya açılırken, diğer taraftan devletler, seyahat yasakları ve aşı tedariki gibi durumlarda tek taraflılığı öne çıkaran politikalara yönelmiştir. Böylece, küreselleşme, devletlerin artan/azalan rolleri ve uluslararası örgütler ile ilgili devam etmekte olan pek çok tartışma pandemi döneminde yeni bir ivme kazanmıştır. Tüm bu etkileri anlamak ve tartışmak amacıyla 2020 yılı içinde birçok bilimsel toplantı gerçekleşmiştir. V. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nin amacı, pandeminin sonuna yaklaşılacağının umulduğu Ekim 2021’de tüm bu tartışmaları yeniden gündeme getirerek uluslararası sistemin yeni krizini her boyutuyla ele almak olacaktır.

 

Kongreye katılmak isteyenlerin bildiri ve panel önerilerini 15 Şubat-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında, 700-1000 kelimeden oluşan Türkçe ya da İngilizce bir özetle birlikte, info@mulkiyeircongress.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Kongreyle ilgili her türlü bilgiye http://mulkiyeircongress.org adresinden ulaşılabilir.


 

Bildiri Gönderim Formu için tıklayınız.


Kongre zoom üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

 

Kongre Temaları

 

• COVID-19 ve Tarihte Salgınlar: İktisadi ve Siyasi Sonuçları

• Salgının Uluslararası Sistem ve Siyasete Etkisi

• Salgın ve Hegemonya Mücadelesi

• Küresel Salgın Yerel Mücadele

• Devletin Geri Dönüşü (mü)?

• Sınıraşan Sorunlar: İş birliği mi, Yalnızlık mı?

• Salgın ve Yardımlar: Tıbbi Destek mi, Kamu Diplomasisi mi?

• Dünya Sağlık Örgütü, Küresel Siyaset ve COVID-19

• Salgın Sosyolojisi: Toplumsal Dönüşüm ve Yeni Normallik

• Salgının Ekonomi Politiği

• Neoliberalizmin Restorasyonu

• Salgın ve Eşitsizlik: Test, Tedavi, Aşı

• Aşı Milliyetçiliği

• Salgının Çevre Üzerindeki Etkileri

• Uluslararası Güvenliğe Yeni Tehditler

• Pandemi ve Uluslararası Göç

• Pandemi ve Medyanın Rolü

• Dijitalleşme ve Yeni Siber Tehditler

• Pandemide İnsan Hakları

• Pandeminin Siyasal Söyleme Yansımaları

• Pandemi Sürecinde Toplumsal Hareketler

• Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden COVID-19

• Pandemi Sonrası Dünya: Otoriterleşme mi, Demokratikleşme mi?

Bu alt temaların kongrenin ana fikri esasında ele alınması beklenmektedir. Kongre başlığı ve kapsamıyla ilgili farklı temalarda yazılan bildiri özetleri de değerlendirmeye alınacaktır.