Türkçe   English
 
 
 
hakkında

 

VI. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi
NATO ve Türkiye

13-14 Ekim 2022

Ankara

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nin altıncısı “NATO ve Türkiye” başlığıyla 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Uluslararası ilişkiler disiplini üzerine farklı fikirleri buluşturması ve akademik bir tartışma ortamı oluşturması bakımından her yıl düzenlenen hakemli kongre, belirlenen teması üzerine çalışan akademisyenleri, politika yapıcıları ve doktora adaylarını Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (Mülkiye) ev sahipliğinde buluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Soğuk Savaş’ın ne zaman başladığı Uluslararası İlişkiler literatüründe hala tartışılmaktadır. Fakat şüphesiz, Batı Bloku’nun siyasi ve askeri iş birliğini kurumsallaştıran Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) kurulması, Soğuk Savaş’ın dönüm noktalarından birisidir. İttifaka katılmak her devletin dış politikasını büyük ölçüde belirlediği gibi müttefik ilişkileri de ittifakın her genişlemesinden etkilenmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO’nun sorumluluk alanı ve genişleme politikası dünya siyasetinde önemli bir gündem maddesi olmaya devam etmiştir. Kurulduğu günden bugüne NATO’yu anlamak, örgütün kendisi kadar örgüt dışında kalan devletler ile ilişkilerini de incelemeyi gerektirir. Bu bakımdan, NATO’nun Varşova Paktı ve ittifak dışındaki devletlerle ilişkileri, iki kutuplu ve çok kutuplu dünya düzenindeki rolü, yeni güvenlik sorunlarıyla mücadele için ittifak stratejisinin ve Transatlantik işbirliğinin dönüşümü gibi konular NATO’yu anlamada öne çıkmaktadır. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın dünya siyasetindeki önemini “NATO yalnızca tarihteki en uzun süren ittifak değil, aynı zamanda tarihteki en başarılı ittifaktır” ifadesiyle dile getirmiştir.

 

18 Şubat 2022 tarihi, Türkiye ve Yunanistan’ın ittifaka katılımı ile gerçekleşen, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nün ilk genişlemesinin 70. yılını işaret etmektedir. Bu önemli tarihi öne çıkartmak ve ittifakın geleceğini ilgilendiren güncel meseleleri tartışmak amacıyla, altıncısı gerçekleştirilecek Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nin genel teması “NATO ve Türkiye” olarak ilan edilmiştir.

 

Kongreye katılmak isteyenlerin bildiri ve panel önerilerini 1 Mart-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında, 700-1000 kelimeden oluşan Türkçe ya da İngilizce bir özetle birlikte, info@mulkiyeircongress.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Kongreyle ilgili her türlü bilgiye http://mulkiyeircongress.org adresinden ulaşılabilir.


 

Bildiri Gönderim Formu için tıklayınız.


 

Kongre Temaları

 

• Uluslararası Barış ve Güvenlik

• Transatlantik İlişkiler

• İttifakın Yapısı

• Müttefikler Arası İlişkiler

• NATO ve Büyük Güçler

• Uluslararası Örgütler

• Barış Gücü Görevleri

• NATO’nun Dış İlişkileri

• NATO’nun Genişlemesi

• NATO’nun Sorumluluk Alanı

• NATO’dan Ayrılma

• Güvenlik ve Güvenlik-dışı Tehditler

• Teknolojik Gelişim ve Güvenlik

• Nükleer Paylaşım ve Caydırıcılık

• Uluslararası Terörizm

• Devlet-dışı Aktörler

• NATO ve Soğuk Savaş

• Stratejik Konsept ve 21. Yüzyılda NATO

• Türk Dış Politikası ve NATO

• Türk-Yunan İlişkileri

• Kıbrıs Sorunu

• Doğu Akdeniz Sorunu

• Kültürel Alanda NATO

*Bu alt temaların kongrenin ana fikri esasında ele alınması beklenmektedir. Kongre başlığı ve kapsamıyla ilgili farklı temalarda yazılan bildiri özetleri de değerlendirmeye alınacaktır.