Türkçe   English
 
 
 

Scientific Committees

 

Ayşe Ömür Atmaca, Hacettepe University

Atay Akdevelioğlu, Ankara University

Burak Tangör, Hacettepe University

Çağdaş Sümer, Kapadokya University

Çınar Özen, Ankara University

Erdem Denk, Ankara University

Erel Tellal, Ankara University

Funda Keskin Ata, Ankara University

Gencer Özcan, İstanbul Bilgi University

Gökhan Erdem, Ankara University

Güneş Murat Tezcür, University of Central Florida

Hasan Ali Karasar, Kapadokya University

Klevis Kolasi, Ankara University

Li Lifan, Shanghai Academy of Social Sciences

Marella Bodur Ün, Çukurova University

Melek Fırat, Ankara University

Natalya Ulchenko, Russian Academy of Sciences

Nazım Caferov, Azerbaijan State University of Economics

Nuri Yeşilyurt, Ankara University

Oktay Tanrısever, Orta Doğu Teknik University

Özge Özkoç, Ankara University

Pınar Gözen Ercan, Hacettepe University

Sertaç Başeren, Ankara University

Sheharyar Khan, Iqra University

Sinem Ünaldılar Kocamaz, Ege University

 

 

 

Organizing Committee

 

Erel Tellal

Özge Özkoç

Abdullah Pekel

Ahmet Akçam

Alper Torun

Ayşe Gülsüm Çalık

Dilek Çelik Keskinoğlu

Esra Altınova Telatar

Eylül Renin Tutu

Haldun Osman Yürümez

Hüseyin Kaylı

Özlem Pınar Oran

Pırıl Akın Ocak

Sami Eker

Selim Öterbülbül

Tuğba Yürük

Tuğçe Kelleci